BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning vergraven nieuwe watergang perceelgrens (reguliere procedure)

De Baanderij
Vergraven van een nieuwe watergang op de perceelgrens (2016-0073-OG01)
Locatie: Zijldijk 31
Uiterlijke beslisdatum: 11 juli 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 31  Leiderdorp Nederland