BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning versterken fundering

Kerkwijk
Versterken van de fundering (2016-0070-OG01)
Locatie: Hoofdstraat 50
Uiterlijke beslisdatum: 5 juli 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 50  Leiderdorp Nederland