BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning vervangen bovenbouw en uitbreiden bestaande veestal (reguliere procedure)

Achthoven
Vervangen bovenbouw en uitbreiden van een bestaande veestal (2015-0133-OG02)
Locatie: Achthovenerweg 29
Uiterlijke beslisdatum: 4 maart 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 29  Leiderdorp Nederland