BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunningen week 43 (2021)

Doeskwartier
Realiseren van een dakterras (OLO 6292579)
Locatie: Hoofdstraat 232
Uiterlijke beslisdatum: 7 december 2021

Informatie