BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunningen week 45 (2021)

Oranjewijk
Plaatsen van een erker en een dakopbouw (OLO 6255229)
Locatie: Mauritssingel 108
Uiterlijke beslisdatum: 20 december 2021

Informatie