BekendmakingVerlenging behandelingstermijn bouwvergunning Klimopzoom 41

Verlenging behandelingstermijn bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij ten behoeve de volgende aanvraag voor een tweede fase bouwvergunning de maximale termijn van behandeling als genoemd in artikel 46 lid 1 onder c van de Woningwet (geldend voor 1 oktober 2010) conform lid 2 van dit zelfde artikel eenmalig verlengen met een maximale duur van zes weken:

 Uitbreiden van een schoolgebouw (2e fase).

Locatie                        :           Klimopzoom 41

Datum ontvangst        :           12-5-2011

Uiterste datum

besluit                         :           2-8-2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom 41  Leiderdorp Nederland