BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunning Dijkgravenlaan 14

Verlenging behandelingstermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij ten behoeve de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de maximale termijn van behandeling als genoemd in artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform lid 2 van dit zelfde artikel eenmalig verlengen met een maximale duur van zes weken:

 Het plaatsen van een schutting

Locatie                        :           Dijkgravenlaan 14

Datum ontvangst        :           28-4-2011

Uiterste datum

besluit                         :           4-8-2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dijkgravenlaan 14  Leiderdorp Nederland