BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 10 (2021)

Zijlkwartier
Maken van een glazen overkapping en het realiseren van een vrijstaand bijgebouw achter de woning (OLO 5209927)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 228
Uiterlijke beslisdatum: 23 april 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie