BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 19 (2021)

Winkelhof
Voor het vellen van een Gleditsia triacanthos (OLO 5892189) in verband met de herinrichting van het plein (herplantplicht)
Locatie: plein Statendaalder
Uiterlijke beslisdatum: 7 juni 2021

Kerkwijk
Vervangen van de raamkozijnen aan de voorzijde (OLO 5834353)
Locatie: Kastanjelaan 31
Uiterlijke beslisdatum: 22 juni 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een uitbouw en een dakterras (OLO 5867883)
Locatie: Mauritssingel 80
Uiterlijke beslisdatum: 18 juni 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie