BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 23 (2021)

Elizabethhof
Realiseren van 7 nieuwe piketkamers op de 3e verdieping van het Alrijne ziekenhuis (OLO 5940663)
Locatie: Simon Smitweg 1
Uiterlijke beslisdatum: 15 juli 2021

Oranjewijk
Een in- en uitritvergunning ten behoeve van het creëren van een parkeerplaats op eigen terrein (OLO 5964337)
Locatie: Frederik Hendriklaan 1
Uiterlijke beslisdatum: 28 juli 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie