BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 32 (2020)

Achthoven
Plaatsen van twee rijen zonnepanelen in het weiland (OLO 5251367)
Locatie: Achthovenerweg 54A
Uiterlijke beslisdatum: 23 september 2020

Informatie