BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 34 (2020)

Driegatenbrug
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 4865671)
Locatie: Zijlstroom 98
Uiterlijke beslisdatum: 1 oktober 2020

Informatie