BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 38 (2021)

Kerkwijk
Verwijderen draagmuur (OLO 6212091)
Locatie: Dr. de Bruijnestraat 33
Uiterlijke beslisdatum: 3 november 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie