BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 44 (2021)

Voorhof
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 6302341)
Locatie: Lisdoddekreek 35
Uiterlijke beslisdatum: 11 december 2021

Informatie