BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 48 (2021)

Zijlkwartier
Verwijderen van een draagmuur (OLO 6400695)
Locatie: Splinterlaan 38
Uiterlijke beslisdatum: 8 januari 2022

Elizabethhof
Plaatsen van verlichte gevelreclame (OLO geen)
Locatie: Simon Smitweg 16
Uiterlijke beslisdatum: 8 januari 2022

Achthoven
Plaatsen van een nieuwe loods (OLO 6273805)
Locatie: kadastrale sectie C, kadastraal perceelnummer 1275 te Leiderdorp
Uiterlijke beslisdatum: 8 januari 2022

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en  beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie