BekendmakingVerlenging behandelingstermijn plaatsen vlaggenmasten en verlichting

Verlenging behandelingstermijn

Winkelhof

Plaatsing van 5 vlaggenmasten inclusief verlichting, positie op de tussenberm van de Engelendaal, bij het kruispunt met de Laan van Berendrecht ( 2016-0196-OG01/ 038500)
Locatie: Winkelhof 15
Uiterlijke beslisdatum: 24 februari 2017

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof 15  Leiderdorp Nederland