BekendmakingVerlenging behandelingstermijn uitbreiden van de woning

Verlenging behandelingstermijn

Oude Dorp

Uitbreiden van de woning en het realiseren van een bed & breakfast (2016-0147-OG01/ 034236)
Locatie: Hoofdstraat 246
Uiterlijke beslisdatum: 11 november 2016

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 246  Leiderdorp Nederland