BekendmakingVerlenging behandelingstermijn verleende omgevingsvergunningen week 51 (2020)

De Baanderij
Realiseren van een extra verdieping op de bestaande productiehal (OLO 5538725)
Locatie: Zijlbaan 24A
Uiterlijke beslisdatum: 26 januari 2021

Informatie