BekendmakingVerlenging behandelingstermijn verleende omgevingsvergunningen week 52 (2020)

Elizabethhof
Plaatsen van tijdelijke units (OLO 5539157)
Locatie: Simon Smitweg 1
Uiterlijke beslisdatum: 27 januari 2021

Informatie