BekendmakingVerlenging behandelingstermijn verleende vergunningen week 1 (2021)

Ouderzorg
Het plaatsen van een schuur en een veranda (OLO 5513299)
Locatie: Loevestein 38A
Uiterlijke beslisdatum: 22 december 2020

Kerkwijk
Het vervangen van de kozijnen, maken van een constructieve doorbraak en realiseren van een dakterras (OLO 5568639)
Locatie: Kastanjelaan 26
Uiterlijke beslisdatum: 22 december 2020

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie