BekendmakingVerlenging behandelingstermijn wijzigen gevelindeling

Baanderij

Wijzigen van gevelindeling en verkleinen van gehuurde ruimte

Locatie: Touwbaan 40

Uiterlijke beslisdatum: 30 augustus 2014

Informatie