BekendmakingVerlenging behandeltermijn omgevingsvergunning aanpassen entree Sisalbaan 5 en 13. verbouwen nummer 13 (reguliere procedure)

De Baanderij
Aanpassen van entree Sisalbaan 5 en Sisalbaan 13, verbouwen van Sisalbaan 13, huidige warmte krachtcentrale tot bedrijfsruimten (2016-0109-OG01/ 031241)
Locatie: Sisalbaan 5 en Sisalbaan 13
Datum ontvangst: 27 mei 2016
Uiterlijke beslisdatum: 6 september 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Sisalbaan 5  Leiderdorp Nederland en op Sisalbaan 13  Leiderdorp Nederland