BekendmakingVerlenging behandeltermijn omgevingsvergunning uitbreiden winkelunit (reguliere procedure)

Ouderzorg
Uitbreiden van winkelunit (2016-0104-OG01/ 030878)
Locatie: Van Diepeningenlaan 13
Datum ontvangst: 20 mei 2016
Uiterlijke beslisdatum: 2 september 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 13  Leiderdorp Nederland