BekendmakingVerlenging behandeltermijn toestaan 2de bedrijfswoning

Verlenging behandeltermijn (reguliere procedure)

't Heerlijk Recht

Het toestaan van een 2e bedrijfswoning in de vorm van een ligplaats op het perceel Boomgaardlaan 16. ( 2017-0234-OG01)
Locatie : Boomgaardlaan 16
Uiterlijke beslisdatum : 19 maart 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 16  Leiderdorp Nederland