BekendmakingVerlenging behandeltermijn verbouwen en vergroten Winkelhof

Verlenging behandeltermijn (regulier procedure)

Winkelhof

Het verbouwen en vergroten van het Winkelcentrum De Winkelhof aan de zijde van Soeverein (2018-0004-OG01)
Locatie : Winkelhof
Datum ontvangst : 12 januari 2018

Vergunning inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof   Leiderdorp Nederland