BekendmakingVerlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijnĀ 

Realiseren van 32 extra parkeerplaatsen

Locatie: Willem Alexanderlaan 1

Datum ontvangst aanvraag: 6 maart 2014

Op 22 april is besloten de beslistermijn te verlengen i.v.m. noodzaak proefsleuvenonderzoek (archeologie) en ontheffing van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Beslisdatum betreft nu 12 juni 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem - Alexanderlaan 1  Leiderdorp Nederland