BekendmakingVerlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning inpandige en gevelwijzigingen veranderen van bestaande winkelruimten naar kantoorruimten Zijlbaan 44

Verlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij ten behoeve de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de maximale termijn van behandeling als genoemd in artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform lid 2 van dit zelfde artikel eenmalig verlengen met een maximale duur van zes weken:

 Diverse inpandige en gevelwijzigingen tbv het veranderen van bestaande winkelruimten naar kantoorruimten

Locatie                        :           Zijlbaan 44

Datum ontvangst        :           1-3-2011

Uiterste datum besluit:          5-7-2011 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlbaan 44  Leiderdorp Nederland