BekendmakingVerlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning Touwbaan 1A

Verlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verlengden voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de maximale termijn van behandeling, als genoemd in artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform lid 2 van dit zelfde artikel,  eenmalig met een maximale duur van zes weken:

De Baanderij

aanvraag vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Locatie                        :           Touwbaan 1A

Datum ontvangst        :           5 september 2011

Uiterste datum besluit:          18 december 2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 1A  Leiderdorp Nederland