BekendmakingVerlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning Verbouwen bedrijfspand Touwbaan 26

Verlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verlengde eenmalig de maximale behandelingstermijn voor een omgevingsvergunning met zes weken. Dit volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 3.9 lid 1 en lid 2.

verbouwen van een bedrijfspand

Locatie                            :          Touwbaan 26

Datum ontvangst          :           11-5-2011

Uiterste datum besluit :           12-10-2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 26  Leiderdorp Nederland