BekendmakingVerlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning vergroten van schoolgebouw van Alphenplein 6

Verlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verlengen ten behoeve van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de maximale termijn van behandeling als genoemd in artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform lid 2 van dit zelfde artikel eenmalig met een maximale duur van zes weken.

 Wijk Binnenhof

Het vergroten van een schoolgebouw

Locatie                        :           Van Alphenplein 6

Datum ontvangst        :           17-5-2011

Uiterste datum

besluit                         :           20-9-2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van alphenplein 6  Leiderdorp Nederland