BekendmakingVerlening behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning

Verlenging behandelingstermijn 

Elizabethhof 

Dakwijziging speelgoedbergingen

Locatie: Simon Smitweg 7

Datum besluit: 29 april 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 7  Leiderdorp Nederland