BekendmakingVerlening behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 28 (2020)

Verlenging behandelingstermijn

De Baanderij
Wijzigen autowasstraat met stofzuigerplein naar carwash centrum Selfie Wash met wasboxen en stofzuigeplein (OLO 5136281)
Locatie: Vlasbaan 2
Uiterlijke beslisdatum: 14 augustus 2020

Elizabethhof
Uitbreiding entree/hal Alrijne Ziekenhuis (OLO 5028289)
Locatie: Simon Smitweg 1
Uiterlijke beslisdatum: 21 augustus 2020

Informatie