BekendmakingVerordening op de beplanting Leiderdorp 2009

Verordening op de beplanting Leiderdorp 2009
Op 20 april 2009 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de aangepaste Verordening op de beplanting Leiderdorp 2009 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking 1 dag na datum van deze publicatie en daarmee komt de voormalige verordening te vervallen.
Gedurende zes weken ligt deze verordening voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (tijdens kantooruren). De verordening is ook na te lezen op www.leiderdorp.nl/verordeningen.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp