BekendmakingVerordening participatie schoolgaande kinderen WWB vastgesteld

Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB vastgesteld

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 2 april 2012 de Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012 vastgesteld. De verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 in werking.

 

Informatie