BekendmakingVerordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Leiderdorp vastgesteld

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Leiderdorp vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 19 december 2011 de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Leiderdorp 2012 vastgesteld.

Tevens heeft de gemeenteraad in voornoemde vergadering de Verordening toekenning tegemoetkoming kinderopvang 2004 ingetrokken.

De voornoemde verordening treedt in werking op 1 januari 2012 en zal digitaal raadpleegbaar zijn op de website van de gemeente Leiderdorp.

Informatie