BekendmakingVerordening verrekening bestuurlijke boete

Het college van Leiderdorp heeft op 13 november 2012 de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 ter inzage vastgesteld. DeĀ  termijn voor inspraak is vastgesteld op zes weken. Men heeft tot en met 26 december 2012 tijd om te reageren. De verordening ligt met ingang van vandaag ter inzage op het gemeentehuis.

Informatie