Bekendmakingverplaatsing en restauratie Munnikkenmolen

 
Verplaatsing en restauratie MunnikkenmolenDe gemeente Leiderdorp heeft op 29 oktober 2009 een ontwerp besluit opgesteld met betrekking tot de verplaatsing en restauratie van de Munnikkenmolen naar de Munnikkenpolder.
De afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. 
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbenden stukken liggen van 5 november 2009 tot 17 december 2009 ter inzage bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen wonen en heffingen, kamer 216, op werkdagen van 8:30 tot 12:30. 
Schriftelijke zienswijzen en mondelinge reacties kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders in Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp