BekendmakingVers Water Campagne

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Voor het hangen van spandoeken voor ‘Vers Water Campagne” Oasen
Locatie: Engelendaal, Mauritssingel Persant Snoepweg
Datum ontvangst: 10 april 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Informatie