BekendmakingVervangen bestaande reclamematerialen en plaatsen reclamemast A4

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Elisabethhof

vervangen van bestaande reclamematerialen en het plaatsen van een reclamemast

Locatie                        :           Rijksweg A4 nr. 2

Datum ontvangst        :           4 januari 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Rijksweg A4   Leiderdorp Nederland