BekendmakingVervangen reclame elementen IBIS

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Elisabethhof

vervangen reclame elementen IBIS

Locatie                        :           Elisabethhof 50

Datum ontvangst        :           14 februari 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Elisabethhof 50  Leiderdorp Nederland