BekendmakingVervangen Rijnland Ziekenhuis naar Alrijne Ziekenhuis

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Elisabethhof

Vervangen van de huidige naam Rijnland Ziekenhuis naar Alrijne Ziekenhuis (2014-0244-OG01)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 3 februari 2015

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 4 februari tot en met 18 maart 2015 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie