BekendmakingVerwijderen 2 gehandicaptenparkeerplaatsen

Verwijderen 2 gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het perceel Bosdreef 136 en Merelstraat 5. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaatsen weer terug te brengen in de status van algemene parkeerplaatsen.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 19 december 2012 tot en met 30 januari 2013 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 30 januari 2013.

Informatie