BekendmakingVerwijderen asbest Berkenkade 7

Aangevraagde omgevingsvergunning(reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Kerkwijk

verwijderen van asbest (vloerluik, gevelbekleding)

Locatie                        :           Berkenkade 7

Datum ontvangst        :           21 februari 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Berkenkade 7  Leiderdorp Nederland