BekendmakingVerwijderen asbest Lokhorst 161

Aangevraagde melding sloop en/of asbestverwijderen

Ouderzorg

Het verwijderen van asbesthoudend materiaal (calamiteit, besmetting gehele woning)

Locatie                        :           Lokhorst 161

Datum ontvangst        :           4 april 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lokhorst  161  Leiderdorp Nederland