BekendmakingVerwijderen asbest Splinterlaan 105

Aangevraagde melding Sloop en/of asbestverwijderen

Ouderzorg

Het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning

Locatie                      :           Splinterlaan 105

Datum ontvangst       :           20 April 2012  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Splinterlaan 105  Leiderdorp Nederland