BekendmakingVerwijderen asbesthoudende materialen 4 locaties in Winkelhof

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Winkelhof

verwijderen van asbesthoudende materialen op 4 locaties in het winkelcentrum

Locatie                        :           Winkelhof

Datum ontvangst        :           30 januari 2012

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof   Leiderdorp Nederland