BekendmakingVerwijderen gahandicaptenparkeerplaats

 
Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij Klaprooskamp 128. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de oude staat (een algemene parkeerplaats).
De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 17 februari  tot en met 31 maart 2010 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 31 maart 2010 de tijd.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp