BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaats

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten drie gehandicaptenparkeerplaatsen te verwijderen, namelijk bij de percelen Splinterlaan 53, Zomerkade 37 en Groenendijkstraat 6. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 weg te halen en de gehandicaptenparkeerplaatsen weer terug te brengen in de status van een algemene parkeerplaats.

 

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 19 september 2010 tot en met 11 november 2010 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 november 2010 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp