BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaats

  
Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het perceel Koekoekstraat 78. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de staat van een algemene parkeerplaats.
 De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 12 oktober tot en met 23 november 2009 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 23 november 2009 de tijd.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp