BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaats Houtschans 81

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats Houtschans 81

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het perceel Houtschans 81. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 24 oktober 2012 tot en met 5 december 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 5 december 2012.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Houtschans  81  Leiderdorp Nederland